powrót


REGULAMIN KARTY RABATOWEJ LODÓW Z GOŚCIŃCA

 1. Organizatorem programu „Karta Rabatowa” jest LZG Concept s.c. z siedzibą we Wrześni, ul. koszarowa 8. 62-300 Września.
 2. Program „Karta Rabatowa” jest skierowany dla osób dokonujących zakupów wlodziarniach Lody z Gościńca.
 3. Celem programu „Karta Rabatowa” jest nagradzanie Klientów korzystających zlodziarni Lody z Gościńca.
 4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Rabatowa” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje LZG Concept s.c. i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
 5. W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za każdy zakup (paragon) w lodziarniach Lody z Gościńca, a następnie po zebraniu 8 pieczątek Uczestnikowi przysługuje stały rabat w wysokości 10% na lody i kawę w lodziarniach Lody z Gościńca.
  Program obowiązuje do dnia 07.11.2018. Aktualnie przygotowujemy nową formę rabatowania klientów i wkrótce opublikujemy ją na stronie www.lodyzgoscinca.pl.
 6. Pieczątki są przystawiane na Kartę podczas zakupu. Klient może odmówić otrzymania pieczątki.
 7. Pieczątki zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 8. LZG Concept s.c. zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty rabatowej przedstawionej przez klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w lodziarniach Lody z Gościńca.
 9. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Rabatową z zaznaczonymi miejscami na przybicie pieczątki.
 10. Karta programu obowiązuje w wskazanych lodziarniach Lody z Gościńca ( informacja na karcie ).
 11. Pieczątki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne bezterminowo.
 12. W sytuacji, gdy Karta Rabatowa Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.
 13. LZG Concept s.c. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
 14. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu LZG Concept s.c umieści informacje o tym fakcie w lodziarniach Lody z Gościńca oraz na stronie internetowej www.lodyzgoscinca.pl.
 15. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Karta Rabatowa”.
 16. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.